Dezinfekce v živočišné výrobě

 
  DEZISAN Profi

DEZISAN Profi je vysoce efektivní, vodou ředitelný, dezinfekční prostředek na bázi PHMG. Slouží k dezinfekčnímu zabezpečení objektů včetně zařízení a technologií spojených s chovem pod veterinární kontrolou. Působí preventivně proti infekčním chorobám. Na rozdíl od mnoha jiných dezinfekčních prostředků lze použít na širokou škálu povrchů, kde vytváří polymerovou vrstvu, která zabezpečuje bakteriostatičnost povrchu minimálně na 21 dní. Dle výsledků testování se nehromadí v organismu a je velmi efektivní v boji proti menším mikroorganismům jako jsou bakterie, viry a plísně.

Využití:

  • dezinfekce objektů
  • dezinfekce zařízení
  • dezinfekce dopravních prostředků určených pro převoz zvířat
  • prevence a eliminace aerobních a patogenních bakterií

DEZISAN Profi účinkuje při nízkých koncentracích a je schopen poskytovat dlouhodobou antimikrobiální ochranu. Jeho pH je téměř neutrální, je bez zápachu. Na rozdíl od mnoha jiných produktů je DEZISAN Profi šetrný k životnímu prostředí a neobsahuje žádné nebezpečné látky. To znamená, že je zcela bezpečný pro lidi a zvířata. Tyto faktory odlišují DEZISAN Profi od všech ostatních dezinfekčních prostředků dostupných na trhu.

Vlastnosti:

• dezinfekci lze provádět za plného provozu bez nutnosti vyklizení prostor (netoxické pro zvířata a personál) 
• vysoká antimikrobní aktivita – eliminuje široké spektrum mikroorganismů (bakterie, viry, plísně) 
• nepoškozuje materiály 
• má silné baktericidní, fungicidní a virucidní vlastnosti včetně ptačí chřipky H5N1 
• dlouhodobý účinek (až 21 dní) 
• bez barvy a zápachu 
• šetrný k životnímu prostředí 
• ekonomicky efektivní 
• bez toxických komponentů, neobsahuje fenoly, aldehydy 
• nevyžaduje speciální skladování

Tyto faktory odlišují DEZISAN Profi od všech ostatních dezinfekčních prostředků dostupných na trhu. 
DEZISAN Profi byl testován s patogenními i nepatogenními bakteriemi, viry, plísněmi a řasami.

Povrchová dezinfekce

Efektivnost a bezpečnost jsou nejdůležitějšími faktory při výběru dezinfekčního prostředku. DEZISAN Profije účinný jak na čisté a nečisté povrchy, tak i na pískovém loži. Mnoho dezinfekčních prostředků působí na rozdíl od DEZISAN Profi korozivně a jsou nebezpečné při aplikaci. Tímto se bezpečnost práce a komfort výrazně zlepšuje, nezanedbatelná je i otázka životního prostředí.

DEZISAN Profi je kationtový polymer ve vodném roztoku. Je kladně elektricky nabitý. V kontaktu se záporně nabitou buněčnou membránou mikroorganismu je buněčná stěna elektricky narušena a buňka umírá. DEZISAN Profi byl testován s patogenními a nepatogenními bakteriemi, viry, plísněmi a řasami.

Dezinfekce líhní

V současné době používané technologie využívají k ošetření násadových vajec škodlivé chemikálie jako jsou formalín a manganistan draselný. Přímý postřik 1% DEZISAN Profi ve srovnání s aktuálně používanými sanitárními technikami poskytuje následující výhody:

  1. Umožnuje vyhnout se používání škodlivých chemických látek;
  2. Představuje dlouhodobou antimikrobiální ochranu a opětovná kontaminace je prakticky nemožná po celou dobu inkubace. Toto je zajištěno tenkou polymerovou vrstvou, která zabezpečí dlouhodobý účinek.

Při aplikaci se ošetřují inkubátory, stěny, podlahy a jiná zařízení v líhních.

Chov dobytka a prasat

DEZISAN Profi byl navržen zejména pro rychlé a účinné odmoření ovzduší a vnitřních ploch uvnitř zemědělských farem, stájí, prostorů pro chov dobytka a jejich zařízení. V těchto prostorách pomáhá aktivně a bezpečně předcházet a odstraňovat bakteriální nebo virové příčiny četných nemocí, včetně kulhavky a slintavky, ptačí chřipky a prasečího moru. Protože je výrobek naprosto neškodný k vyšším formám života, je možná aplikace za přítomnosti zvířat.

Způsoby aplikace

Na ošetření povrchů a stěn doporučujeme 1% roztok. Aplikace je možná: přístrojem tvořícím mlhu a tepelnou mlhu, nástřikem, umytím nebo ponořením.

Dávkování preventivní dezinfekce   20 ml na 1 l vody
Dezinfekce ložiska infekce   50 ml na 1 l vody
Balení   1, 3, 5, 10, 25 l
>> Bezpečnostní listy