Dezinfekce pískovišť a dětských hřišť

 
  DEZISAN Profi

DEZISAN Profi je vysoce efektivní, vodou ředitelný, dezinfekční prostředek na bázi PHMG. Slouží k dezinfekčnímu zabezpečení interiérů dopravních prostředků včetně jejich vybavení a zařízení. Je doporučený k preventivní i léčebné dezinfekci prostoru a zařízení dopravních prostředků, železničních stanic, stanic metra, zavazadel, vozíků aj. Působí preventivně proti infekčním chorobám, menším mikroorganismům jako jsou bakterie, viry a plísně. Na povrchu vytváří polymerovou vrstvu, která zabezpečuje bakteriostatičnost minimálně na 21 dní. Nepoškozuje materiály z barevných plastů, mramoru, stejně tak je šetrný k povrchům pokrytým koženkou a ostatním materiálům užívaných v dopravních prostředcích. Přípravek je šetrný k lidem, zvířatům a životnímu prostředí.

Postup při dezinfekci pískoviště

  1. Pro hygienické zabezpečení dětského pískoviště budeme potřebovat 100 litrů vody, 2 litry čisticího prostředku s tenzidy, postřikové zařízení, hrábě, mechanické síto a nádobu na odpad.
  2. Z pískoviště se mechanicky odstraní veškeré předměty, které se během používání do písku dostaly, tj. formičky, klacky, balónky, papíry a jiné předměty. Následně se hráběmi upraví pískoviště tak, aby jeho plocha byla rovná tj. bez prohlubní, kopečků apod. V případě velkého mechanického znečištění přesejeme obsah pískoviště přes mechanické síto.
  3. Takto upravené pískoviště je připravené k ošetření.

Pískoviště rovnoměrně propláchneme 4% roztokem s tenzidy (tj. 2 litry tenzidu na 50 litru vody), což zajistí odstranění organických nečistot. Pro proplach písku u běžného dětského pískoviště (cca 2 m3) se použije 50 litrů zásobního roztoku.

  1. Dalším krokem je již samotná dezinfekce. Připravíme si opět 50 litrů vody, do kterého přidáme 2 litry koncentrátu DEZISAN Profi, čímž získáme 4% roztok polymerového dezinfekčního prostředku DEZISAN Profi.
  2. Po rovnoměrném i opakovaném aplikování roztoku necháme 10 minut dezinfekční prostředek působit na písku. Po uplynutí této doby celou plochu písku hráběmi promícháme a následně písek urovnáme.

Odběr vzorků pro laboratorní rozbor

  1. Po uplynutí 1 hodiny působení roztoku odebereme vzorek písku do sterilní uzavíratelné vzorkovnice, kterou jsme si předem vyzvedli na Zdravotním ústavu, i s poučením o způsobu odběru vzorku. Odebraný vzorek následně odvezeme do Zdravotního ústavu k bakteriologickému vyšetření.
  1. Laboratoř zdravotního ústavu provede mikrobiologické vyšetření vzorku a zdravotní nezávadnosti písku dle Vyhlášky MZd č. 135/2004 příloha č. 10.
  2. Zdravotní ústav vystaví protokol o výsledku mikrobiologického vyšetření – bezinfekčnosti písku.

Dle výše uvedené vyhlášky je nutné dezinfekci pískovišť provádět minimálně 2× ročně, a to pro doložení hygienického zabezpečení – bakteriální bezpečnosti písku. Dezinfekce se doporučuje provádět na počátku sezony, tj. v měsíci dubnu a následně měsíci červenci.

Dávkování preventivní dezinfekce   20 ml na 1 l vody
Dezinfekce ložiska infekce   50 ml na 1 l vody
Balení   1, 3, 5, 10, 25 l
>> Bezpečnostní listy